Miestna akčná skupina OLŠAVA – TORYSA, o.z.
Svinica 282
044 45 Svinica

IČO: 42 109 507
DIČ: 20 22 952 657

Kontakt: +421 911 037 603
E-mail: masolsavatorysa@gmail.com